Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Colegiul Național „Dinicu Golescu” asigură accesul la informațiile de interes public din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al persoanei desemnate in acest scop.

Responsabil difuzarea informațiilor publice:

Gava Claudia

Telefon: 0248/510570

Email: cndgolescu@yahoo.com