Istoric

Aşezământul de învăţământ şi-a început cărarea printre ani, la 1 septembrie 1894, ca prima instituţie de grad secundar în oraşul Câmpulung Mușcel, funcţionând, în perioada 1894-1917, ca gimnaziu real-umanist. Actul de naştere l-a constituit Ordinul Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice nr. 583/1894. Înfiinţat în 1894 cu numai două clase, gimnaziului câmpulungean i s-au mai adăugat două clase în anul şcolar 1896-1897, după care a funcționat cu patru clase. Destinul şcolii, în anii care au urmat, s-a împletit cu cel al intelectualităţii din această parte de ţară, definit prin calitate, exigenţă şi responsabilitate. Anii de criză, însă, au sacrificat de două ori existența gimnaziului, acesta murind şi renăscând din propria-i cenuşă.

Liceul Dinicu Golescu 1968
Liceul Dinicu Golescu, 1968

Momentele de agonie vor fi depăşite cu mari eforturi, prin dăruirea, uneori până la sacrificiu, a magistrilor şi învățăceilor. În acest climat de exigenţă, care marca deopotrivă activitatea profesorilor şi a elevilor, în ciuda neajunsurilor de ordin material şi a schimbărilor survenite în încadrarea școlii, a planului de învăţământ şi a programelor școlare, a lipsei de manuale la unele discipline de învăţământ, o dată cu primele promoţii ale gimnaziului au răsărit eminențe ca: Dan Barbilian, creatorul de mai târziu în ştiinţele matematice şi poetul cu pseudonimul Ion Barbu; Tudor Mușatescu, dramaturg şi umanist; Simionescu Dan, academician, profesor universitar.

Anul 1917 rămâne un moment de referinţă în istoria liceului. Deși condiţiile trecerii la ciclul complet erau maturizate, odată cu transformarea visului în realitate apar noi cerinţe, unele previzibile şi obiective, altele cauzate de momentul istoric, războiul, pentru ca altul este acum statutul instituţiei şi altele vor trebui sa fie condiţiile impuse de noua calitate a procesului instructiv-educativ. Pe agenda de priorităţi a conducerii vor apărea: construirea unui nou local, refacerea şi îmbogăţirea materialului didactic, construirea sălii de gimnastică, înfiinţarea unei cantine şcolare şi altele.

Contructia clădirii actuale a liceului a început în anul 1925 şi a fost terminată în anul 1937, la 15 noiembrie având loc inaugurarea localului. Un nou pas în dezvoltarea şi perfecţionarea învăţământului din acest liceu este făcut o dată cu apariţia claselor extrabugetare: înscrişii la această forma susţineau examen la sfârşitul anului şcolar în particular. Ele apar cu anul şcolar 1920-1921.

Liceul Dinicu Golescu, 1983
Liceul Dinicu Golescu 1983

Cea mai importantă operă a vieţii profesorilor sunt discipolii. Din 1921 până în 1948, Liceul „Dinicu Golescu” a dat 26 de promoţii, cu peste 740 de absolvenţi. Marea majoritate dintre ei au urmat cursurile învăţământului superior. Numărul celor rămaşi doar cu studii secundare este foarte mic. Dintre aceştia: Dimitrie Mățăoanu-sculptor; Ionescu Berechet-arhitect; Eugen Proca-profesor doctor docent, ministrul sănătății; Emil Botta-poet, artist emerit; Mircea Mușatescu – actor al teatrului „Ion Creangă”; Grigore Luca profesor, doctor la UPB; Vasile Nedelcu- profesor la UPB; Petre Sima-profesor universitar; Gabriel Orman-profesor universitar.

După reforma învăţământului din 3 august 1948 şi până în prezent, titulatura şi structura liceului s-au metamorfozat de zece ori, mai ales în „obsedantul deceniu dogmatic”, 1950-1960 zice-se pentru a ține pasul cu „transformările revoluţionare”, abandonându-se în fond, o tradiţie națională valoroasă.

Schimbările prin care a trecut titulatura liceului au fost:

 • între 1948-1949 s-a numit – „Școala Medie Mixtă” nr. l Câmpulung Muşcel;
 • între 1949-1950 – „Liceul de Băieți”;
 • între 1950-1953 se revine la denumirea de – „Școala Medie Mixtă ” nr. l;
 • între 1953-1956 se numeşte – „Școala Medie” de 10 ani;
 • între 1956-1958 – „Școala Medie Mixtă”;
 • între 1958-1976 – Liceul „Dinicu Golescu”;
 • între 1976-1982 – Liceul de matematică-fizică „Dinicu Golescu”;
 • între 1982-1990 – Liceul Industrial „Dinicu Golescu”;
 • între 1990-1999 – Liceul Teoretic „Dinicu Golescu”;
 • între 1999-2001 devine – Colegiul „Dinicu Golescu”;

Prestanţa profesorilor şi rezultatele excepţionale ale elevilor la examene şi concursuri a făcut ca liceul în anul 2001 să devină Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”.

Liceul Dinicu Golesc, Anii 80
Liceul Dinicu Golescu Anii 80

Urmându-şi destinul prin meandrele istoriei, instituţia noastră, prin denumirile succesive pe care le-a purtat, a fost oglinda fidelă a transformărilor suferite de învăţământul românesc, fiind o „şcoală reprezentativă”, în fiecare etapă a existenţei sale. În acest context școala a intrat adânc în conştiinţa generaţiilor şi în biografia oraşului.

În perioada 1948-1994, 1994 an în care liceul „Dinicu Golescu” a împlinit 100 de ani de la înființare, au absolvit 10.211 elevi, față de numai 380 în etapa gimnazială şi 747 în etapa liceală. Cu anul 1994, liceul „Dinicu Golescu” a implinit un veac de existență în slujba învăţământului romanesc, marcând un moment de bilanţ, dar si de meditaţie calma asupra destinului sau in istorie.

Privita ca o întrupare umana simbolica, purtând în ființa ei povara de emoţii si aspiratii, momentele de cumpăna si de certitudine ale peste celor 12.000 de absolvenţi, Alma Mater urcând pe verticala unei coloane brancusiene cu fiecare an, priveşte acum nostalgica in urma, ca mitologicul Iannus, aruncşȃndu-şi, prin favoarea harului divin, acum, la cumpăna veacurilor si a mileniilor, privirile scrutătoare spre viitor, spre noile confruntări, imprevizibile, cu timpul, singurul judecător imparţial care i-a validat sensul pozitiv al existentei de pana acum! Acest simbolic arc peste timp a strâns in infinitatea razelor lui infrangeri vremelnice, si amărăciuni, peste care s-a inaltat insa, solara, biruinţa. Dorim cat mai mulţi elevi sa treacă pragurile liceului „Dinicu Golescu”.

Colegiul Naţional „Dinicu Golescu” este printre cele trei instituţii de factură teoretică din nordul judeţului mai exact din localitate, care oferă, pentru profilul real, specializările: matematică – informatică, informatică – intensiv, ştiinţe ale naturii, iar pentru profilul uman, specializările: filologie.

Colegiul Naţional „Dinicu Golescu” Câmpulung promovează o educaţie modernă, racordată nevoilor generaţiilor tinere şi ale societăţii.
Prin politica sa, şcoala oferă fiecărui elev posibilitatea de:

 • a se forma pe o rută personală;
 • de a obţine performanţe ridicate în funcţie de interese şi aptitudini;
 • a-şi continua studiile în forme de învăţământ superior;
 • a se integra în societate.

Şcoala urmăreşte formarea tinerilor ca cetăţeni europeni, educându-i în spiritul toleranţei, multiculturalismului şi a democraţiei.