Lista funcțiilor și a veniturilor

Lisat funcțiilor – 31.03.2024

situatii financiare buget local 31_12_2023

situatii financiare buget stat 31.12.2023

Lista functiilor 30.09.2023

sit finan 30 iun 2023 bug local

sit finan 30 iun 2023 bug stat

situatii_finan_buget_local_31_martie_2023

situatii financiare buget stat 31 martie 2023

Lista posturilor 31.03.2023

Bilant_buget_stat

Cont executie cheltuieli_buget_stat

Cont rezultat patrim

Bilant

Cont executie cheltuieli

Cont executie venituri

CRP 31 dec 2022

SITUATII FINANCIARE 30.09.2022-BUGET LOCAL

SITUATII FINANCIARE 30.09.2022-BUGET STAT

SITUATII FINANCIARE 30.06.2022-BUGET LOCAL

SITUATII FINANCIARE 30.06.2022-BUGET STAT

SIT FIN 31 MARTIE 2022 BUG LOCAL

SITUATII FINANC TRIM I 2022 BUG STAT

Lista posturilor si veniturilor 31.03.2022

Raport Stat de Functii 31_03_2021

bugete 2022

situatii financiare trim IV 2021 bug local

situatii financiare trim IV 2021 buget stat

Buget pe titluri de cheltuieli – initial cu estimari 2022-2024

Bugetul institutiilor publice – initial cu estimari 2022-2024

Buget local detaliat – rectificat 26.oct.2021

Stat