ANUNTURI PENTRU ELEVI

 

În atenția ELEVILOR cu domiciliul în altă localitate

I. Elevii care au domiciliul într-o altă localitate decât Câmpulung, prezintă lunar o cerere(ANEXA I) , pentru a beneficia de plata în avans a unei sume forfetare stabilită prin OUG 159/2022(până la data de 8 ale lunii curente pentru luna următoare)
II. Elevii care stau la internat sau la gazdă prezintă de câte ori este cazul o cerere(ANEXA II), la care atașează documentele de transport(până la data de 8 ale lunii pentru luna anterioară)

Cererile se prezintă dirigintelui clasei.

Cerere transport elevi valabil din nov 2022

Cerere transport elevi internat sau gazda

 

Anunt selectie ERASMUS

Afis Erasmus-Letonia-3