ANUNTURI

Rezultatul final  cu echipa de elevi pentru mobilitatea C5 din Letonia, Ogres, în perioada 28 mai-3 iunie 2023 In proiectul ERASMUS + cu nr. 2020-1-TR02-KA229-093575_2,

“ Discover the Real Life”

Punctajele finale ale candidaţilor sunt următoarele, în ordine descrescătoare:

 1. CNDG 5340………….78,5 puncte
 2. CNDG 5343………….68  puncte
 3. CNDG 5345…….…….64,5 puncte
 4. CNDG 5344………….63,5 puncte
 5. CNDG 5346…………..55  puncte

 

 

 

 

 

Coordonator proiect,

06.12.2022                                                                                      CRISTINA FUSCEL

 

 

 

Apel de selecție

 

Colegiul Național „Dinicu Golescu”  lansează Apelul pentru selecția participanților la mobilitățile  din Germania ( 6-11 martie 2023) și Spania (8-12 mai 2023) în cadrul proiectului Erasmus+„Recycling Makes the World Go Round”

 

 

Dosarele se  depun la secretariatul colegiului  în perioada 06.12.2022 – 08.12.2022 și vor conține:

1. Cerere de înscriere ( model tip)[1]
2. Scrisoare de intenție – lb. engleză
3. Copie xerox pașaport sau buletin
4. Diplome realizări școlare și activități extracurriculare
  Anexa 1 Acordul scris al părinților/ susținătorilor legali (model tip)
      Anexa 2 Angajament scris /Acord privind protecția datelor personale
Anexa 3 Recomandarea dirigintelui

 

Selecția constă în două etape:

 • Analiza dosarului de selecție
 • Interviu în limba engleză

 

Notă:

Dosarul este obligatoriu doar pentru elevii care nu au participat la prima selecție.

Elevii care au participat la prima selecție își actualizează dosarul.

 

 

 

 

Director,

Prof. dr. Maria-Magdalena DORCIOMAN

[1] Cererea de înscriere, Anexa 1, Anexa 2 și Anexa 3 le găsiți aici:  http://www.dinicugolescu.ro/anunturi/

 

 

 

 

Documente tip    ERASMUS-Germania si Spania

 

 

 

 

Nr. 4831/18.10.2022

 

Apelul pentru selecția grupului țintă

 

Colegiul Național „Dinicu Golescu”  lansează Apelul pentru selectia grupului ținta în vederea implementării proiectului RECYCLING MAKES THE WORLD GO ROUND.

Proiectul va conduce o serie de instruiri în domeniul colectării selective a deșeurilor care pe parcursul implementării vor asigura instituțiile cu tomberoane specializate pentru colectarea a două categorii de deșeuri: PLASTIC & HÂRTIE.  Proiectul isi propune sa constientizeze atât elevii, cât si profesorii cu privire la reciclare si tematica protectiei mediului, ca un demers de întărire a informațiilor care sunt oferite in timpul opționalelor de protecție a mediului.

 

 Dosarele se  depun la secretariatul colegiului  în perioada 19.10.2022 – 03.11.2022 și vor conține:

1. Cerere de înscriere ( model tip)[1]
2. Scrisoare de intenție – lb engleză
3. CV Europass
4. Copie xerox pașaport sau buletin
5. Diplome realizări școlare și activități extracurriculare
  Anexa 1 Acordul scris al părinților/ susținătorilor legali (model tip)
      Anexa 2 Angajament scris /Acord privind protecția datelor personale
Anexa 3 Recomandarea dirigintelui

 

Selecția constă în două etape:

 • Analiza dosarului de selecție
 • Interviu în limba engleză

 

Implementarea proiectului implică:

 • ore suplimentare în afara programului destinate organizării;
 • disponibilitate cazare participant școală parteneră între 28.11.2022 -02.12.2022 și participare eveniment;
 • acord părinți participare activitate transnațională:

 

 

Director,

Prof. dr. Maria-Magdalena DORCIOMA