„Memoria Marelui Război – Județul Argeș”   2017

 

„Memoria Marelui Război – Județul Argeș”   2017

 

Institutul National al Patrimoniului-INP

Aria tematică:  Educație prin cultură,

 

Institutul Național al Patrimoniului în colaborare cu Partenerii și cu finanțare AFCN a desfășurat un proiect de educație prin cultură – are în același timp a onorat și comemorat, printr-o serie de evenimente, un secol de la intrarea României în Primul Război Mondial (1916-1918) in urma căruia se formează Romania Mare.

Proiectul desfășurat în județul Argeș care deține peste 200 de obiective comemorative, 10 cimitire de onoare. Din acestea 6 obiective se află pe Lista Monumentelor Istorice, iar numeroase cimitire sunt cimitire internaționale. Prin proiect INP contribuie la păstrarea, protejarea, întreținerea, conservarea și promovarea monumentelor de for public (III), monumentelor memoriale și funerare (IV) reprezentate de mausolee /cimitire/ monumente/ mormintelor/busturi aflate pe Lista Monumentelor Istorice, precum și a operelor comemorative care nu fac parte din Lista Monumentelor Istorice, dar păstrează în conștiința colectivă un marker identitar și comunitar foarte important.

Județul Argeș este unul dintre acele locuri ale patriei, încărcate de istorie și ridicate de tradiție. Sursa a numeroase izvoare marcante pentru istoria noastră, precum Învățăturile lui Neagoe Basarab către Fiul său Teodosie sau Scrisoarea lui Neacșu de la Câmpulung, importanța acestor locuri va fi afirmată și mai târziu de monarhie. Desele vizite la Argeș, legătura care s-a format între Carol I și zona Argeșului și Câmpulungului, l-au făcut pe rege să continue tradiția voievozilor români, Curtea de Argeș fiind loc de veșnică odihnă și pentru familia regală Hohenzollern-Sigmaringen.
Tot aici Carol I ridică, la Curtea de Argeș și la Câmpulung Muscel, școli precum la Câmpulung –  Institutul Pedagogic, azi Colegiul Pedagogic Carol I, pentru care Carol I a oferit 12 mii galbeni și Școala gimnazială Carol I, Curtea de Argeș, construit între 1908-1909 din ordinul lui Carol I, după planul tip Spiru Haret – ministru al Instrucțiunii publice în vremea lui Carol.
Argeșul a dat și o parte notabilă a elitei politice a țării noastre –  familia Brătianu, oameni de stat marcanți ai istoriei noastre și importanți lideri politici și reprezentanți de frunte ai Partidului Național Liberal. Ion I.C. Brătianu continuă prestigioasă tradiție politică a familiei sale și în 1909 va deveni președintele Partidului Național Liberal.

În timpul Primului Război Mondial, a fost Președinte al Consiliului de Miniștri şi ministru al Afacerilor Străine, de la 11 decembrie 1916 la 26 ianuarie 1918 şi respectiv de la 29 noiembrie 1916 la 27 septembrie 1919. La sfârșitul războiului, Ion I.C. Brătianu a luat parte la Conferința de Pace de la Paris, din ianuarie 1919 – iulie 1919, remarcându-se pe scena politică internațională și asigurând Reîntregirea Neamului, ce se va desăvârși cu Tratatele de la Saint-Germain și Trianon.

Cel puțin trei generali din timpul Primului Război Mondial sunt din Argeș: Constantin Christescu, Constantin Scărișoreanu, Romulus Scărișoreanu. Argeșul a fost teatrul de război unde s-au dus grele lupte pe teritoriul țării noastre. Prin luptele duse aici, a fost oprită înaintarea Puterilor centrale spre Câmpia Română, dar datorită străpungerii frontului pe Jiu, soldații au primit ordin să se retragă – neînvinși – pe 16/29 noiembrie 1916, spre Târgoviște.
Luptele comemorate de Mausoleul Eroilor din comuna Valea Mare-Pravăț, județul Argeș, cunoscut și sub numele de Mausoleul de la Mateiaș, precum și de numeroase cimitire și monumente comemorative, impun ca aceste locuri să fie cunoscute și, mai ales, să nu fie uitate.
Fiind un proiect destinat educației prin cultură se adresează în primul rând tinerilor – în special elevilor, dar și publicului larg. În acest sens am ales ca Parteneri Colegiul Dinicu Golescu Câmpulung Muscel și Liceul Ferdinand I din Curtea de Argeș, jud. Argeș, iar pentru a valoriza patrimoniul cultural local (atât imobil cat si mobil) am invitat ca Parteneri Muzeul Municipal Câmpulung și Muzeul Municipal Curtea de Argeș, Direcția Județeană pentru Cultură Argeș. Pentru o largă deschidere și o bună cunoaștere a patrimoniului memorial al Argeșului, pentru ca acesta să fie cunoscut nu numai local, pentru a asigura promovarea la nivel național a obiectivelor și produselor culturale ale proiectului am invitat și Muzeul Național Cotroceni. Cele 3 muzee au găzduit  expoziții dedicate patrimoniului memorial, comemorativ dedicat Eroilor din Primul Război Mondial al județului Argeș, dar și Marii Uniri, centenarul României Moderne (expoziția se află la Muzeul Municipal din Câmpulung).

Scopul proiectului a fost de a proteja, valoriza și promova, din punct de vedere al educației culturale patrimoniul memorial, de a sensibiliza tânăra generație în omagierea acestui patrimoniu, prin activități de inventariere, întreținere curentă, conservare, prin valorizarea memoriei intangibile a cultului eroilor și aducerea acestui patrimoniu în atenția comunității, precum și prin sublinierea rolului decisiv pe care l-a avut efortul diplomatic al Brătienilor, născuți in județul Argeș.

Prin intermediul acestui larg parteneriat, sub coordonarea INP, s-a realizat un inventar al patrimoniului memorial-comemorativ al județului Argeș, o analiză a stării de conservare, în așa fel încât în 2018, anul comemorării celor 100 de ani să putem onora cum se cuvine memoria Marelui Război.

Proiectul a realizat:

-Inventarierea, fotografierea ,cartografierea, constatarea stării de conservare actuale a patrimoniului memorial-comemorativ a cca 250 obiective;

–  „Procesiuni comemorative”(depunere de flori) în contextul anului 2017 – procesiuni dedicate celor care au murit in bătăliile importante date în campania din 1916/1917 pentru întregirea țării, la care au participat elevi de la liceele partenere din Curtea de Argeș și Câmpulung – Mausoleul Mateiaș (30 de elevi insotiti de d-na dir. Adj. Maria-Magdalena Dorcioman și d-na prof. istorie Roxana Scarlatescu)

– Realizarea unei expoziții itinerante cu imagini (noi si vechi din arhiva INP, ale unora din obiective comemorative si monumente istorice de for public, memoriale, funerare din județul Argeș (19 panouri). Expoziția a fost vernisată de Ziua Eroilor 2017 la Curtea de Argeș și de Ziua Armatei Române la Câmpulung. Expoziția a fost itinerată și la Muzeul National Cotroceni pentru vizibilitate la nivel național

-A fost organizată o masă rotundă cu tema „Centenarului României Moderne” – dedicată Primului război Mondial, „cultului eroilor”, percepțiilor comunității precum și problemelor privind starea de conservare a monumentelor comemorative, la care vor participa INP și toți partenerii, precum și numeroși invitați: veterani de război, reprezentanți ai comunității locale și ai administrației locale, reprezentanți ai instituțiilor de stat: prefectura, armata, politia, jandarmeria etc si învățământ:, elevi, specialiști, reprezentanți ai clerului local, public larg, mass-media etc.

– A fost organizat de către INP și Partenerul Colegiul National Dinicu Golescu o excursie documentara la care au participat 30 de elevi însoțiți de 3 cadre didactice (profesorul diriginte si profesorii de istorie). Traseul de vizitare a fost:

-Cimitirele de onoare de la Dragoslavele si monumentele dedicate eroilor de la Dragoslavele si Rucăr, Bran, castelul Bran, Castelul Peleș, Casa Memorială George Enescu din Sinaia, monumente dedicate eroilor din Sinaia, Târgoviște și Câmpulung.

– Un concurs pe tema Centenarului României Moderne -Marelui Război si Marii Uniri – la care au  participat 30 elevi de la Colegiul Național Dinicu Golescu din Campulung.
– Alcătuirea unui fond documentar, bibliografic și multimedia și a unei arhive digitale pentru patrimoniul arhitectural, memorial si de for public ridicat in România;

– Realizarea unei acțiuni de reenactment, (punerea în scenă a unor evenimente istorice cu acuratețe) -din perioada I RM sau viață cotidiana a urbei la aceea vreme – cu partenerii de la Muzeul Municipal din Câmpulung de Ziua Armatei Române.

– Realizarea unui site dedicat proiectului și a unei pagini pe rețele de socializare, ce prezinta toate materialele expuse, imagini şi texte, tururi virtuale la diverse obiective comemorative și memoriale –   http://www.marelerazboi-arges.ro.